YK_D

Project

津奈木町

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo, Poster_B1 , Envelope, Web

Client / Tsunagi Town
Art Director / Kiyotaka Yoshimoto
Graphic Designer / Kiyotaka Yoshimoto
Retoucher / Kentaro Kiyohara
Copywriter / Yuji Teshima
Photographer / Kazutaka Kawahata

 

 

 

 

津奈木町

 

 

 

 

 

 

Leaflet

Client / Tsunagi Town
Art Director / Kiyotaka Yoshimoto
Graphic Designer / Kiyotaka Yoshimoto
Retoucher / Kentaro Kiyohara
Copywriter / Yuji Teshima
Photographer / Kazutaka Kawahata

 

 

 

 

 

Page 1 of 11